14 Μαρ 2011

ΤΑ ΑΛΟΓΑ, ποίημα

Τὰ Ἄλογα


Πὲς γυρισμός...

Καὶ δύο ἄλογα
Θ΄ ἀνασηκώσουν τὸ κεφάλι
Καθὼς στὸ πεποικιλμένο τους ἅρμα
Γιὰ τὴν τελευταία του κατοικία
Ὁ Ἄρχοντας ταξιδεύει.

Καὶ στὴν ἀναγκαία τελετουργικὴ στάση
Μπροστὰ στὸν ὑψωμένο ζυγό, σπαραχτικὰ
Θὰ χλιμιντρίσουν γιὰ τελευταία φορὰ
Θὰ χτυπήσουν τὸ πόδι στὸν δρόμο δυνατὰ
Θὰ σκεπάσουν τὴν οἰμωγὴ τοῦ πλήθους
Καὶ θὰ προχωρήσουν.

Κι ὀργισμένα, μὲ τὰ μάτια ἀνοιχτὰ
Στὸ σκοτάδι πνιγμένα, γονατισμένα
Οὔτε ἕνα βῆμα νὰ κάνουν δὲν θὰ μπορέσουν
Καὶ τὸ χῶμα θὰ τὰ σκεπάσει.

Ποτὲ κανεὶς δὲν ξέφυγε ἀπ΄ τὴ μοῖρα του
Οὔτε ἡ πόλη
Οὔτε ὁ Ἄρχοντας
Οὔτε καὶ τ΄ ἄλογα

Ἐδῶ θὰ μείνουν
Δίπλα στὴ θάλασσα
Δίπλα στὴν πόλη τους
Μὲ τὸ κεφάλι μπροστὰ ἐναγωνίως τανώντας
Τὰ γονατισμένα πόδια πασχίζοντας νὰ ορθώσουν
Ἕτοιμα γιὰ ἀναχώρηση

Ὣς ὀφείλουν νὰ εἶναι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα άλογα, που βρέθηκαν στους τάφους της Σαλαμίνας της Κύπρου όπου οι μεγαλοπρεπείς νεκρώσιμες τελετές, περιλάμβαναν και θυσία αλόγων όπως ακριβώς στις κηδείες των ηρώων της Ιλιάδας. Παρατηρήθηκε και ταφή ζωντανών αλόγων. Βρέθηκε ο σκελετός ενός αλόγου που βρήκε το θάνατο σε μια αγωνιώδη στάση, με το λαιμό τεντωμένο και γονατιστά τα δύο μπροστινά του πόδια ενώ προσπαθεί να απελευθερωθεί. Ως ο πολύπαθος λαός της Κύπρου μέσα στους αιώνες. 


Κοντά στη Σαλαμίνα της Κύπρου, την Έγκωμη βρέθηκε ένα αγγείο που ονομάστηκε "κρατήρας του Διός" [αρχαιολογικό μουσείο, Λευκωσία] επάνω στο οποίο εικονίζεται μια επίσημη ανδρική μορφή που φορά ιερατικό χιτώνα και κρατά ζυγό. Η μορφή στέκεται μπροστά σε άρμα και πιστεύεται ότι είναι ο Ζεύς που κρατά τη "ζυγαριά της Μοίρας", εδώ με την έννοια του πεπρωμένου που κανείς δεν μπορεί ν' αποφύγει. 
ΕΔΩ