ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΡΒΑΣ
Το κόσμημα στην κεφαλίδα του ιστολογίου Κάρβας ο άνεμος που φυσάείναι σχέδιο του  Φώτη Κόντογλου, από βυζαντινή τοιχογραφία.

Κάρβας  ονομάζεται ο άνεμος που φυσά από τη μεριά της Καρπασίας.

Ο Στέφανος Βυζάντιος (5ος μ.Χ. αι.) στο λήμμα Καρπασία γράφει:


« … Δημήτριος δ’ ο Σαλαμίνιος Καρβασίαν φησίν, ότι προς τον καλούμενον κάρβαν άνεμον κείσθαι δοκείν».