11 Μαΐ 2012

ΤΟ ΠΟΡΟΥΒΗΜΑ(Ν)

[Φωτογραφία: ΝΝ-Χ]


Το πορούβημαν: όταν τα φυτά αρχίζουν να εμφανίζουν κάτω από τα άνθη τους τις ρώβες [ρώγες] του καρπού, [από+ρωγίζω].
Κυριάκου Χατζηιωάννου, Ετυμολογικό λεξικό της ομιλούμενης κυπριακής διαλέκτου.