27 Μαρ 2014

"ΚΑΡΒΑΣ ΑΝΕΜΟΣ"


"ΚΑΡΒΑΣ ΑΝΕΜΟΣ"
Ένωσις, 29 Μαρτίου 2014, τεύχος 3, έτος 1, περίοδος Γ΄, σ.12

 Ο Νίκος Νικολάου-Χατζημιχαήλ, λογοτέ­χνης και ζωγράφος, αξίζει μιας ιδιαίτε­ρης μνείας και ως εκδότης. Τώρα η Καρ­πασία μπορεί να καυχιέται δύο εκδοτι­κούς οίκους, τις εκδόσεις Αιγαίον της Γιαλούσας και τις εκδόσεις Κάρβας Άνεμος από το Βασίλι. Οφείλω κιόλας να παρα­δεχτώ πως, αισθητικά τουλάχιστον, τα βιβλία του κυρίου Χατζημιχαήλ με συ­γκινούν περισσότερο από τα δικά μου. Στο τελευταίο του βιβλίο, 20 Διηγήματα, ο Χατζημιχαήλ μάς δίνει άλλη μίαν άψο­γη έκδοση. Δεν θα σταθώ στην αισθητική του βιβλίου, θα πω όμως λίγα λόγια για το περιεχόμενο του. Τα είκοσι μικρά διη­γήματα είναι μικρές μαχαιριές στα βάθη της μνήμης μας. 0 Νίκος Νικολάου-Χα­τζημιχαήλ, με το καρπασίτικο «τσιακκούιν» του, σκαλίζει τις πέτρες της ψυχής μας, ανατρέποντας όλες τις οπτικές μας αυταπάτες. Όποιον δρόμο και αν πάρει, αλλού θα μας βγάλει. Ταξίδι στο άγνω­στο τα διηγήματα του, μόνο που θα έπρε­πε να ξέρουμε πού μας παίρνει ο Κάρβας Άνεμος. Στην Καρπασία φυσά αυτός ο άνεμος, τα αγαπησιάρικα βιβλία μάς κρα­τούν συντροφιά στις δύσκολες νύχτες της προσφυγιάς.[Β.Φ]