26 Δεκ 2011

Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
Η προσκύνηση των Μάγων, έργο αγνώστου,
18ος  αι. (;),  αυγοτέμπερα σε ξύλο με προετοι-
μασία, από τη Συλλογή Ν. Κολυβάστο Μουσείο
Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων

      
[Η ευχετήρια κάρτα του φίλου Γιώργου Μύαρη]