4 Μαΐ 2011

Η ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΥ, Άνω Αρόδες

[Φωτό:ΝΝ-Χ, Στην νότια πλευρά του Αγίου Καλανδίωνα στις Αρόδες της Πάφου -της μοναδικής εκκλησίας στον κόσμο που είναι αφιερωμένη στον Άγιο- είναι η μαρμάρινη λάρνακα του Αγίου Αγαπητικού.]