13 Μαΐ 2011

Η ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ, παραμύθι

Ένα μικρό κυπριακό παραμύθι:

Οι αδελφές ζήλεψαν τη μικρή αδελφή τους και θέλησαν να της κάνουν κακό. Οι καλοί όμως, στο τέλος ανταμείβονται: Την αγάπησε ένα Βασιλόπουλο και την έκανε γυναίκα του. Την έκανε βασίλισσα.

Στα παλιά χρὀνια, τα χειμωνιάτικα βράδια που ξεκαρύδιζαν, συνήθιζαν να προσκαλούν και κανένα παραμυθά για να μαζεύονται πιο πολλοί εθελοντές για τη δουλειά. Οι παραμυθάδες παρατραβούσαν το παραμύθι και προσπαθούσαν να δώσουν περισσότερο ενδιαφέρον. Πολλές  φορές σταματούσαν το παραμύθι. Και ήξεραν σε πιο σημείο για ν΄αφήσουν σε αγωνία το κοινό τους μέχρι το επόμενο βράδυ. Την ίδια τακτική ακολουθούσαν και οι παραμυθάδες των καφενείων. 


Το ίδιο γίνεται και σήμερα στην τηλεόραση με τις σειρές.