17 Οκτ 2011

Το λιμανάκι της Πάφου
[Φωτογραφία: ΝΝ-Χ, Το λιμανάκι της Πάφου

[Φωτογραφία: ΝΝ-Χ, Αντανακλάσεις]