4 Οκτ 2011

ΚΑΒΑΛΑΔυο πανοραμικές φωτογραφίες της Καβάλας το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου
 2011, μετά τη βροχή, από το Κάστροτο πιο ψηλό σημείο της πανέμορφης πόλης.

[Φωτογραφίες: ΝΝ-Χ]