28 Μαΐ 2017


Β Ι Β Λ Ι Ο Φ Ι Λ Ι Α
...ναι, ανανεωμένη μόλις πήρα στα χέρια μου το πρώτο τεύχος. Θα σας ενθουσιάσει... καλά, εγώ δικαιολογούμαι να πετώ... σχεδίασα το περιοδικό ...σχεδίασα το εξώφυλλο...σχεδίασα τα λογότυπα... θα το αγαπήσετε κι εσείς... είμαι σίγουρος.
...μερικές σελίδες του από τη συνεργασία μου: "μικρά χαρακτικά και σχέδια του Τηλέμαχου Κάνθου, για βιβλία και άλλες εκδόσεις", ιδέα του αείμνηστου φίλου μου Φοίβου Σταυρίδη. Συνέπεσε το τεύχος με την έκδοση του βιβλίου μας για τον "κύκλο" του Φοίβου.
...κάποια λαθάκια; ...θα διορθωθούν στο επόμενο τεύχος, που θα είναι μια τεράστια έκπληξη...