20 Μαΐ 2013

ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ

Το καμπαναριό της εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κακοπετριά,