3 Μαΐ 2013

ΚΡΥΦΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ


... κρυφακούει τη βουή του χειμάρρου
που ρέει κάτω απ΄ τον φλοιό
ξεσπώντας σε πράσινο ...