4 Ιουλ 2012

ΜΟΝΟ ΕΛΠΙΔΑ ... (χαϊκού)

Μόνο ελπίδα
το πετροχελίδονο
σηματοδοτεί.


[Από την τοιχογραφία της άνοιξης, Θήρα]
[ΝΝ-Χ : Μόνο ελπίδα, Η θλίψη σβήνει, από ανέκδοτη συλλογή χαϊκού]