25 Ιουλ 2012

ΚΟΒΕΙ ΑΝΑΣΕΣ ...


Κόβει ανάσες
 το άγγιγμα του χεριού
στο γόνατό σου.

[ΝΝ-Χ : Κόβει ανάσες, χαϊκού]
[ΝΝ-Χ : Σύνθεση με γυμνά, μονοτυπία]