2 Απρ 2015

ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (Ι)Νίκος Νικολάου -Χατζημιχαήλ
4 Κικέρωνος, 2028 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 99672665 - Ιστοσελίδα:   www.bloglogios.blogspot.com - email:  nicosnicolaou@cablenet.com.cyΛευκωσία, 2 Απριλίου 2015

Διευθυντή
Πολιτιστικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία,

Αγαπητέ κ. Παρασκευά,

Κατάλογος υποψηφίων βιβλίων για τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας για εκδόσεις 2014

Παρακαλώ όπως τα πιο κάτω αναφερόμενα βιβλία μου αφαιρεθούν από τον κατάλογο των υποψηφίων βιβλίων για τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας για εκδόσεις 2014, για διάφορους λόγους ο κυριότερος των οποίων είναι οι φιλικές σχέσεις που τυγχάνει να έχω με μέλη της Κριτικής Επιτροπής των εν λόγω βραβείων:

  1. τίτλος: «20 Διηγήματα», εκδόσεις: Κάρβας 2014  [Κατηγορία Διήγημα]
  2. τίτλος: «Πικρόλιθος», εκδόσεις: Κάρβας 2014     [Κατηγορία Ποίηση]


Με τιμή

Νίκος Νικολάου-Χατζημιχαήλ