12 Οκτ 2014

"Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ"

Σήμερα επέτειος 


Γ. ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1901-1972)
"Η Απελευθέρωση των Αθηνών, 1945"
[λάδι σε ξύλο, 40Χ50 εκ.]