30 Ιουν 2012

ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ... (χαϊκού)


Μια ρώγα σκληρή
με καλεί ν΄αποθέσω 
ψυχή και σώμα

[ΝΝ-Χ : κορμός, σχέδιο με μολύβι]
[ΝΝ-Χ : Μια ρώγα σκληρή, από ανέκδοτη συλλογή χαϊκού]