5 Φεβ 2012

ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΔΟΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥΟ ΠΟΙΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ


ΜΕΡΟΣ Α'
Ωδές α', β', γ' 

ΜΕΡΟΣ Β'
Ωδές δ', ε', στ'
[Βιντεογράφηση: ΝΝ-Χ]